Skriv til Webdomain support

Du kan forvente svar indenfor 60 minutter i åbningstiden, og indenfor 24 timer på alle hverdage.

Min mail virker ikke - hvad gør jeg?

Hvis du pludselig har problemer med at logge på mail i dit mailprogram, så kan det skyldes at du benytter et forkert servernavn, fx mail.mitdomæne.dk, i dine indstillinger for POP3/IMAP og SMTP.
Dette skal du ændre i dit mailprogram i forbindelse med overgangen til one.com. [Klik for at få oplyst korrekt servernavn]

Hvis du endvidere har problemer med at sende mail via SMTP, så skal du aktivere SSL/TLS hvis du benytter port 587 eller ændre til port 25 som også kan benyttes uden SSL/TLS.
Bemærk
Din 4-cifrede support-pinkode oplyses under selvbetjening.
Der kan ikke foretages ændringer til dit abonnement eller domæne uden support-pinkoden.Beskriv eventuelle problemer eller årsagen til din henvendelse.
Drejer det sig om flere domæner, så kan du skrive dem her.
Oplys hvilken software du benytter hvis din henvendelse er omkring FTP eller mail.


  Sæt kryds hvis du vil have tilsendt en kopi af din henvendelse.